خیار گلخانه ای آبان (Abaan F1) از شرکت انزا زادن هلند

این رقم مخصوص کشت در تونلهای کوتاه در مناطق جنوبی کشور در فصل پائیز می باشد دارای بوته قوی بوده و میوه های سیلندری،
کشیده ، دنده دار و به طول ۱۵-۱۷ سانتیمتر و بسیار با کیفیت به رنگ سبز تیره تولید می کند.
این رقم متحمل به سفیک پودری، ویروس موزائیک خیار و ویروس زردی آوندی می باشد.

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟