گوجه فرنگی رقم ندا از شرکت ارگون هلند

Neda F1, Ergon
رقم مخصوص کشت هوای باز ( دتر مینیت)
دارای بوته قوی و متوسط رس
بسیار پر بار
میوه های بلوکی با وزن متوسط ۱۷۰-۱۴۰ گرم و بسیار سفت
متحمل به ورتیسلیوم، فوزاریوم، نماتد مولد غده، ویروس TY و لکه باکتریائئ و ویروس TSWV

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟