20-20-20

  1. قابلیت استفاده در خاک و یا محلول پاشی برگی
  2. قابل استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه
  3. محلول در آب
  4. دارای PH= 4-5

تجزیه ضمانت شده:

ترکیبات

میزان(درصد)(W/W)%

نیتروژن کل

20

فسفر قابل استفاده

20

پتاسیم محلول درآب

20

PH

5-4

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟