پوتلر

استفاده از این کود درمرحله رشد سریع میوه ها شروع و درطول مدت برداشت مورداستفاده قرار می گیرد. استفاده از این کود به طور منظم باعث زودرسی محصول و مرغوبیت آن می شود و درگیاهانی که برگ های آنها مصرف خوراکی دارند در مرحله نزدیک به زمان برداشت مورد استفاده قرارمی گیرد. درمحصولاتی که از این کود استفاده شده است،میوه های مقاوم درحمل ونقل، طول عمرمفید میوه و جذابیت مخصوص محصول از نظرمشتری دیده می شود. پوتلر 100% محلول درآب بوده و مشتقات این کود از مرغوب ترین مواداولیه به عمل آمده است. مصرف این کود در انواع سیستم های آبیاری(آبیاری بارانی و قطره ای) به راحتی امکان پذیر است. این کود دارای خاصیت اسیدی نیز می باشد. پتاسیم موجوددر این کود منشا گیاهی دارد. مشتقات این کود که به صورت موادآلی و so₃ می باشد نقش اساسی در اصلاح و تنظیم خاک دارد و اطراف اندام های ریشه را به حالت اسیدی نگه می دارد.

تجزیه ضمانت شده:

ترکیبات

میزان(درصد)(W/W)%

نیتروژن

3

نیتروژن به فرم اوره

3

فسفر قابل دسترس

8

پتاسیم محلول در آب

30

ph

1/2

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟