اسیدهیومیک مایع

اسیدهیومیک به صورت مایع به راحتی قابل استفاده بوده و در محلول پاشی برگی سموم زراعی میتوان مورد استفاده قرار داد. با استفاده از این کود در خاک های سنگین، برقدرت نفوذ آب افزوده خواهد شد. استفاده از این کود باعث افزایش قدرت فعالیت باکتری های موجود در خاک، افزایش تعداد میکروارگانیک های خاک و بهبود خاک می شود. همچنین باعث افزایش موادغذایی موجود در خاک شده و به راحتی قابل جذب از طرف گیاه می باشد. با استفاده از این کود، از شسته شدن و از بین رفتن کود(مخصوصا ازت و آهن) جلوگیری می شود. اسیدهیومیک با متعادل کردن PH خاک، از بالا و پایین رفتن آن جلوگیری لازم را به عمل آورده و شرایط مناسبی را برای گیاهان فراهم کرده و از این طریق گیاهان توانسته موادغذایی مورد نیاز خود را به راحتی از خاک جذب کنند. از طرف دیگر موجودیت اسیدهیومیک در خاک باعث افزایش قدرت وعملکرد فسفر نیز خواهد شد. علی رغم ازدیاد فسفر در خاک، با موجودیت اسیدهیومیک، فسفر موجود به صورت متعادل در آمده و از طرف گیاه به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد.

PH= 7-9

تجزیه ضمانت شده:

ترکیبات

میزان(درصد)(W/W)%

مواد آلی

5

هیومیک+فولویک اسید

15

پتاسیم محلول در آب

1

ph

9-7

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟