هیومیکس

100% محلول در آب بوده و به راحتی حل می شود. در یک ظرف پر از آب(بشکه و یا سطل) به آرامی از این مواد ریخته و بدون درهم زدن کمی منتظر بمانید، بدون مخلوط کردن خودبخود حل خواهد شد.

در هرنوع زمین کشت و هرنوع خاک قابل استفاده بوده و به صورت آبیاری کرتی، بارانی و قطره ای مورد استفاده قرارگرفته و درجهت افزایش رشد گیاهان، تمام شرایط لازم برای آنها را مهیا می سازد.

استفاده از هیومیکس در گیاهان یک ساله و چند ساله باعث بهبود خاک و اصلاح و تنظیم خاک می شود.

هیومیکس در تنظیم PH خاک موثر بوده و باعث افزایش سرعت عبور موادغذایی و عناصرمورد نیاز گیاه به درون غشاء سلول های گیاهی می شود. خاکهای قلیایی بالا(آهکی) که باعث کاهش سرعت نفوذ موادغذایی می شوند، با استفاده از کود هیومیکس این مشکل را برطرف ساخته و با تشکیل موادغذایی به صورت ترکیبات کلات شده، برقدرت جذب موادغذایی افزوده می شود. با استفاده از هیومیکس در خاک، بر قدرت میکروارگانیک های موجوددرخاک افزوده شده و درمصرف و استفاده از کودها صرفه جویی لازم به عمل خواهد آمد و همچنین مشکلات ناشی از استفاده زیاد از کودهای شیمیایی نیز برطرف خواهد شد. در محل کشت گلخانه ها و در سایر مزارع زیرکشت، به علت استفاده پی در پی از کودهای شیمیایی بایستی هرچندوقت یکبار از کودهای هیومیکس استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از انباشتگی فسفر در خاک بایستی از کودهای هیومیکس استفاده کرد.

با استفاده از کودهای هیومیکس از شسته شدن و به هدررفتن کودهای ازت دار صرفه جویی شده و بالاترین راندمان از کودهای موردنظر به عمل خواهد آمد. به علاوه از مشکلات ناشی از استفاده های بی رویه نیز جلوگیری خواهد شد.

PH=9,2-11,2

هیومیکس

عناصرغذایی

مقدارW\W))%

اسیدهیومیک

6/55

اسیدفولویک

5/9

حداکثررطوبت

20

مواد آلی

40

پتاسیم اکسیدمحلول

10

PH

3/11-3/9

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟