آلگورپلاس

آلگورپلاس محتوی عناصرمختلف از قبیل K، عناصر ریزمغذی، عناصرماکرو، اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی می باشد که می تواند تمامی احتیاجات گیاه در طی مدت رشد را فراهم کند و همچنین باعث افزایش میزان محصول شده و در بالابردن مرغوبیت میوه نقش مهمی را ایفا می کند.

آلگورپلاس در خاک، فعالیت میکروارگانیسم های موجود در خاک را افزایش داده و همچنین باعث افزایش قدرت جذبندگی آب و موادغذایی از طرف خاک شده و بدین وسیله استفاده صحیح و به موقع از طرف گیاه را فراهم می کند.

آلگورپلاس با استفاده منظم و مستقیم در طول مدت رشد، باعث نزول و کاسته شدن مصرف کودهای شیمیایی به صورت قابل توجهی خواهد شد. آلگورپلاس را می توان به طریق مختلف در سیستم های آبیاری، قطره ای، بارانی و به صورت انواع محلول پاشی استفاده کرد.

PH= 5,5-7,5

تجزیه ضمانت شده:

عناصرغذایی

مقدارw/v))%

کل موادآلی

20

کربن آلی

10

نیتروژن کل

3

پتاسیم اکسید محلول در آب

4

PH

5,5-7,5

باز کردن چت
پاسخگوی آنلاین
سلام
چگونه می‌توانم کمکتون کنم؟